Διαχείριση έργου

Κύριος ερευνητής: Καθηγητής Εμμανουήλ Κουμπαράκης

Δικαιούχος: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου: Πρύτανης Θεόδωρος Φορτσάκης