Πληροφορίες επικοινωνίας

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SCARE, επικοινωνήστε με τον κύριο ερευνητή:

Εμμανουήλ Κουμπαράκης

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
Αθήνα 15784 Ελλάδα

Τηλ: +30 210 727 5213

Fax: +30 210 727 5214

Email: koubarak at di.uoa.gr